• Średnie stężenie pyłu PM10 = 1 ug. Norma średniodobowa = 150 ug. Norma WHO = 50 ug przez 3 kolejne dni. Więcej na gdansk.pl/powietrze.   • Zablokowana ul. Smoluchowskiego, zmiana trasy linii 115, 131 i 283 kursują ul. Sobieskiego i Traugutta.
13:47