• Średnie stężenie pyłu PM10 =22,5 ug. Norma średniodobowa = 150 ug. Norma WHO = 50 ug przez 3 kolejne dni. Więcej na gdansk.pl/powietrze.
16:57
Kurs nr 0 do Stadion Energa Gdańsk
Baza Hallera13:37
Stadion Energa Gdańsk13:43
Kurs nr 1 do Wrzeszcz PKP
Stadion Energa Gdańsk13:43
Żaglowa - AmberExpo13:45
AmberExpo13:46
Węzeł Harfa13:47
Uczniowska [GDA]13:50
al. Płażyńskiego13:51
Czarny Dwór13:53
Zaspa - Szpital13:55
Leszczyńskich13:56
Rzeczypospolitej13:57
Pilotów13:59
Zaspa SKM14:00
Wojska Polskiego14:02
Galeria Bałtycka14:04
Wrzeszcz PKP14:05
Kurs nr 2 do Stogi Plaża
Wrzeszcz PKP14:23
Wrzeszcz PKP14:23
Galeria Bałtycka14:25
Skarżyńskiego14:27
Zaspa SKM14:28
Dywizjonu 30314:30
Rzeczypospolitej14:31
Leszczyńskich14:32
Zaspa - Szpital14:33
Czarny Dwór14:35
al. Płażyńskiego14:37
Stadion Energa Gdańsk14:40
Stadion Energa Gdańsk14:41
Ku Ujściu14:45
Sucharskiego - PKP14:46
Andruszkiewicza14:48
Sucharskiego14:50
Kaczeńce14:52
Lessowa14:53
Stogi Skiby14:54
Krucza14:55
Stogi Plaża14:59
Kurs nr 3 do Wrzeszcz PKP
Stogi Plaża15:05
Stogi Plaża15:06
Krucza15:09
Stogi Skiby15:11
Ugory15:12
Lessowa15:13
Kaczeńce15:14
Budzysza15:16
Andruszkiewicza15:18
Sucharskiego - PKP15:21
Ku Ujściu15:22
Stadion Energa Gdańsk15:26
Żaglowa - AmberExpo15:28
AmberExpo15:29
Węzeł Harfa15:30
Uczniowska [GDA]15:33
al. Płażyńskiego15:36
Czarny Dwór15:40
Zaspa - Szpital15:42
Leszczyńskich15:43
Rzeczypospolitej15:44
Pilotów15:46
Zaspa SKM15:47
Wojska Polskiego15:49
Galeria Bałtycka15:51
Wrzeszcz PKP15:52
Kurs nr 4 do Stogi Plaża
Wrzeszcz PKP16:23
Wrzeszcz PKP16:23
Galeria Bałtycka16:25
Skarżyńskiego16:27
Zaspa SKM16:28
Dywizjonu 30316:30
Rzeczypospolitej16:31
Leszczyńskich16:32
Zaspa - Szpital16:33
Czarny Dwór16:35
al. Płażyńskiego16:37
Stadion Energa Gdańsk16:40
Stadion Energa Gdańsk16:41
Ku Ujściu16:45
Sucharskiego - PKP16:46
Andruszkiewicza16:48
Sucharskiego16:50
Kaczeńce16:52
Lessowa16:53
Stogi Skiby16:54
Krucza16:55
Stogi Plaża16:59
Kurs nr 5 do Wrzeszcz PKP
Stogi Plaża17:17
Stogi Plaża17:18
Krucza17:21
Stogi Skiby17:23
Ugory17:24
Lessowa17:25
Kaczeńce17:26
Budzysza17:28
Sucharskiego - PKP17:31
Ku Ujściu17:32
Stadion Energa Gdańsk17:36
Uczniowska [GDA]17:39
al. Płażyńskiego17:40
Czarny Dwór17:42
Zaspa - Szpital17:44
Leszczyńskich17:45
Rzeczypospolitej17:46
Pilotów17:48
Zaspa SKM17:49
Wojska Polskiego17:51
Galeria Bałtycka17:53
Wrzeszcz PKP17:54
Kurs nr 6 do Baza Hallera
Wrzeszcz PKP17:54
Baza Hallera18:04