• Średnie stęż. pyłu PM10 = 21,7 ug. Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze   • Awaria tram. przy przyst. Marynarki Polskiej, kierunek Centrum, występują opóźnienia na linii nr 10.
09:59