• Średnie stęż. pyłu PM10= 39,4 Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
05:55
Kurs nr 8 do Karwiny Tuwima
Redłowo Szpital09:06
Powstań Chłopskich09:07
Redłowo SKM - Park Technologiczny09:09
Zwycięstwa - Wielkopolska09:11
Plac Górnośląski09:13
Łowicka [GDY]09:15
Olgierda09:16
Lidzka09:17
Racławicka09:18
Karwiny PKM09:20
Nałkowskiej09:21
Źródło Marii09:22
Brzechwy09:24
Karwiny Tuwima09:25
Kurs nr 9 do Redłowo Szpital
Karwiny Tuwima09:31
Brzechwy09:32
Źródło Marii09:34
Karwiny PKM09:36
Racławicka09:38
Spokojna - Cmentarz09:40
Lidzka09:42
Olgierda09:43
Łowicka [GDY]09:44
Plac Górnośląski09:46
Zwycięstwa - Wielkopolska09:48
Redłowo SKM - Park Technologiczny09:50
Centrum Nauki Experyment09:52
Lutycka09:53
Ruchu Oporu09:54
Powstań Chłopskich09:55
Redłowo Szpital09:56
Kurs nr 10 do Karwiny Tuwima
Redłowo Szpital10:06
Powstań Chłopskich10:07
Redłowo SKM - Park Technologiczny10:09
Zwycięstwa - Wielkopolska10:11
Plac Górnośląski10:13
Łowicka [GDY]10:15
Olgierda10:16
Lidzka10:17
Racławicka10:18
Karwiny PKM10:20
Nałkowskiej10:21
Źródło Marii10:22
Brzechwy10:24
Karwiny Tuwima10:25
Kurs nr 11 do Redłowo Szpital
Karwiny Tuwima10:31
Brzechwy10:32
Źródło Marii10:34
Karwiny PKM10:36
Racławicka10:38
Spokojna - Cmentarz10:40
Lidzka10:42
Olgierda10:43
Łowicka [GDY]10:44
Plac Górnośląski10:46
Zwycięstwa - Wielkopolska10:48
Redłowo SKM - Park Technologiczny10:50
Centrum Nauki Experyment10:52
Lutycka10:53
Ruchu Oporu10:54
Powstań Chłopskich10:55
Redłowo Szpital10:56
Kurs nr 12 do Karwiny Tuwima
Redłowo Szpital11:06
Powstań Chłopskich11:07
Redłowo SKM - Park Technologiczny11:09
Zwycięstwa - Wielkopolska11:11
Plac Górnośląski11:13
Łowicka [GDY]11:15
Olgierda11:16
Lidzka11:17
Racławicka11:18
Karwiny PKM11:20
Nałkowskiej11:21
Źródło Marii11:22
Brzechwy11:24
Karwiny Tuwima11:25
Kurs nr 13 do Redłowo Szpital
Karwiny Tuwima11:31
Brzechwy11:32
Źródło Marii11:34
Karwiny PKM11:36
Racławicka11:38
Spokojna - Cmentarz11:40
Lidzka11:42
Olgierda11:43
Łowicka [GDY]11:44
Plac Górnośląski11:46
Zwycięstwa - Wielkopolska11:48
Redłowo SKM - Park Technologiczny11:50
Centrum Nauki Experyment11:52
Lutycka11:53
Ruchu Oporu11:54
Powstań Chłopskich11:55
Redłowo Szpital11:56
Kurs nr 14 do Karwiny Tuwima
Redłowo Szpital12:06
Powstań Chłopskich12:07
Redłowo SKM - Park Technologiczny12:09
Zwycięstwa - Wielkopolska12:11
Plac Górnośląski12:13
Łowicka [GDY]12:15
Olgierda12:16
Lidzka12:17
Racławicka12:18
Karwiny PKM12:20
Nałkowskiej12:21
Źródło Marii12:22
Brzechwy12:24
Karwiny Tuwima12:25
Kurs nr 15 do Redłowo Szpital
Karwiny Tuwima12:31
Brzechwy12:32
Źródło Marii12:34
Karwiny PKM12:36
Racławicka12:38
Spokojna - Cmentarz12:40
Lidzka12:42
Olgierda12:43
Łowicka [GDY]12:44
Plac Górnośląski12:46
Zwycięstwa - Wielkopolska12:48
Redłowo SKM - Park Technologiczny12:50
Centrum Nauki Experyment12:52
Lutycka12:53
Ruchu Oporu12:54
Powstań Chłopskich12:55
Redłowo Szpital12:56
Kurs nr 16 do Karwiny Tuwima
Redłowo Szpital13:06
Powstań Chłopskich13:07
Redłowo SKM - Park Technologiczny13:09
Zwycięstwa - Wielkopolska13:11
Plac Górnośląski13:13
Łowicka [GDY]13:15
Olgierda13:16
Lidzka13:17
Racławicka13:18
Karwiny PKM13:20
Nałkowskiej13:21
Źródło Marii13:22
Brzechwy13:24
Karwiny Tuwima13:25
Kurs nr 17 do Kacze Buki
Karwiny Tuwima13:27
Kacze Buki13:34