• Średnie stężenie pyłu PM10 = 8,9 ug. Norma średniodobowa = 150 ug. Norma WHO = 50 ug przez 3 kolejne dni. Więcej na gdansk.pl/powietrze.   • Średnie stęż. pyłu PM10=12,9 ug. Norma: 300ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
07:04
Kurs nr 0 do Potokowa
Baza Hallera05:07
Potokowa05:19
Kurs nr 1 do Niedźwiednik
Potokowa05:19
Podkarpacka05:20
Niedźwiednik05:21
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Niedźwiednik05:21
Podkarpacka05:22
Potokowa05:24
Ogrodowa05:25
Brętowo PKM05:26
Kolumba05:27
Warneńska05:29
Piecewska05:30
Dobrowolskiego05:31
Wileńska05:32
Dobrowolskiego05:33
Kurpińskiego05:36
Otwarta05:37
Wagnera05:39
Cygańska Góra05:40
Focha05:41
Płowce05:42
Centrum Hevelianum05:43
Urząd Miejski05:45
Hucisko05:46
Dworzec Główny05:48
Wały Piastowskie05:49
Jana z Kolna [GDA]05:51
Kurs nr 3 do Niedźwiednik
Jana z Kolna [GDA]06:00
Wały Piastowskie06:01
Dworzec Główny06:03
Hucisko06:05
Centrum Hevelianum06:07
Płowce06:09
Focha06:10
Cygańska Góra06:11
Wagnera06:13
Otwarta06:14
Kurpińskiego06:15
Dobrowolskiego06:17
Wileńska06:18
Dobrowolskiego06:19
Piecewska06:20
Warneńska06:22
Kolumba06:24
Brętowo PKM06:25
Ogrodowa06:26
Potokowa06:28
Podkarpacka06:29
Niedźwiednik06:30
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Niedźwiednik06:39
Podkarpacka06:40
Potokowa06:42
Ogrodowa06:43
Brętowo PKM06:44
Kolumba06:45
Warneńska06:47
Piecewska06:49
Dobrowolskiego06:50
Wileńska06:51
Dobrowolskiego06:52
Kurpińskiego06:56
Otwarta06:57
Wagnera06:59
Cygańska Góra07:00
Focha07:01
Płowce07:02
Centrum Hevelianum07:03
Urząd Miejski07:05
Hucisko07:07
Dworzec Główny07:09
Wały Piastowskie07:10
Jana z Kolna [GDA]07:12
Kurs nr 5 do Niedźwiednik
Jana z Kolna [GDA]07:20
Wały Piastowskie07:21
Dworzec Główny07:23
Hucisko07:25
Centrum Hevelianum07:27
Płowce07:29
Focha07:30
Cygańska Góra07:31
Wagnera07:33
Otwarta07:34
Kurpińskiego07:35
Dobrowolskiego07:37
Wileńska07:38
Dobrowolskiego07:39
Piecewska07:40
Warneńska07:42
Kolumba07:44
Brętowo PKM07:45
Ogrodowa07:46
Potokowa07:48
Podkarpacka07:49
Niedźwiednik07:50
Kurs nr 6 do Dworzec Główny
Niedźwiednik07:59
Podkarpacka08:00
Potokowa08:02
Ogrodowa08:03
Brętowo PKM08:04
Kolumba08:05
Warneńska08:07
Piecewska08:09
Dobrowolskiego08:10
Wileńska08:11
Dobrowolskiego08:12
Kurpińskiego08:16
Otwarta08:17
Wagnera08:19
Cygańska Góra08:20
Focha08:21
Płowce08:22
Centrum Hevelianum08:23
Urząd Miejski08:25
Hucisko08:27
Dworzec Główny08:29
Kurs nr 7 do Baza Hallera
Dworzec Główny08:29
Baza Hallera08:39