• Średnie stężenie pyłu PM10 = 8,9 ug. Norma średniodobowa = 150 ug. Norma WHO = 50 ug przez 3 kolejne dni. Więcej na gdansk.pl/powietrze.
06:25
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera05:34
Dworzec Główny05:44
Kurs nr 1 do Maćkowy
Dworzec Główny05:44
Brama Wyżynna05:46
Toruńska05:48
Elmet05:49
Zremb05:50
Sandomierska05:51
Rejtana05:52
Gościnna05:54
Nowiny05:55
Ukośna05:56
Dom Pomocy Społecznej05:58
Maćkowy06:00
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy06:07
Dom Pomocy Społecznej06:09
Ukośna06:11
Urząd Dozoru Technicznego06:12
Nowiny06:13
Gościnna06:14
Rejtana06:15
Sandomierska06:17
Zremb06:18
Elmet06:19
Toruńska06:21
Brama Wyżynna06:24
Dworzec Główny06:26
Wały Piastowskie06:27
Jana z Kolna [GDA]06:29
Kurs nr 3 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]06:40
Wały Piastowskie06:41
Dworzec Główny06:44
Brama Wyżynna06:47
Toruńska06:49
Elmet06:51
Zremb06:52
Sandomierska06:53
Rejtana06:54
Gościnna06:56
Nowiny06:57
Ukośna06:58
Dom Pomocy Społecznej07:00
Maćkowy07:03
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy07:07
Dom Pomocy Społecznej07:09
Ukośna07:12
Urząd Dozoru Technicznego07:13
Nowiny07:14
Gościnna07:15
Rejtana07:17
Sandomierska07:19
Zremb07:20
Elmet07:21
Toruńska07:24
Brama Wyżynna07:27
Dworzec Główny07:29
Wały Piastowskie07:30
Jana z Kolna [GDA]07:32
Kurs nr 5 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]07:40
Wały Piastowskie07:41
Dworzec Główny07:44
Brama Wyżynna07:47
Toruńska07:49
Elmet07:51
Zremb07:52
Sandomierska07:53
Rejtana07:54
Gościnna07:56
Nowiny07:57
Ukośna07:58
Dom Pomocy Społecznej08:00
Maćkowy08:03
Kurs nr 6 do Dworzec Główny
Maćkowy08:07
Dom Pomocy Społecznej08:09
Ukośna08:12
Urząd Dozoru Technicznego08:13
Nowiny08:14
Gościnna08:15
Rejtana08:17
Sandomierska08:19
Zremb08:20
Elmet08:21
Toruńska08:23
Brama Wyżynna08:25
Dworzec Główny08:27
Kurs nr 7 do Baza Hallera
Dworzec Główny08:29
Baza Hallera08:39