• Średnie stężenie pyłu PM10 =22,5 ug. Norma średniodobowa = 150 ug. Norma WHO = 50 ug przez 3 kolejne dni. Więcej na gdansk.pl/powietrze.
15:30
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera13:27
Dworzec Główny13:37
Kurs nr 1 do Maćkowy
Dworzec Główny13:37
Brama Wyżynna13:40
Toruńska13:42
Elmet13:43
Zremb13:44
Sandomierska13:45
Rejtana13:46
Gościnna13:48
Nowiny13:49
Ukośna13:50
Dom Pomocy Społecznej13:52
Maćkowy13:54
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy14:06
Dom Pomocy Społecznej14:08
Ukośna14:10
Urząd Dozoru Technicznego14:11
Nowiny14:12
Gościnna14:13
Rejtana14:14
Sandomierska14:16
Zremb14:17
Elmet14:18
Toruńska14:20
Brama Wyżynna14:22
Dworzec Główny14:24
Wały Piastowskie14:25
Jana z Kolna [GDA]14:27
Kurs nr 3 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]14:33
Wały Piastowskie14:34
Dworzec Główny14:38
Brama Wyżynna14:42
Toruńska14:44
Elmet14:46
Zremb14:47
Sandomierska14:48
Rejtana14:49
Gościnna14:51
Nowiny14:52
Ukośna14:54
Dom Pomocy Społecznej14:56
Maćkowy14:59
Kurs nr 4 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy15:05
Dom Pomocy Społecznej15:07
Ukośna15:10
Urząd Dozoru Technicznego15:11
Nowiny15:12
Gościnna15:13
Rejtana15:15
Sandomierska15:17
Zremb15:18
Elmet15:19
Toruńska15:21
Brama Wyżynna15:23
Dworzec Główny15:25
Wały Piastowskie15:26
Jana z Kolna [GDA]15:28
Kurs nr 5 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]15:33
Wały Piastowskie15:34
Dworzec Główny15:38
Brama Wyżynna15:42
Toruńska15:44
Elmet15:46
Zremb15:47
Sandomierska15:48
Rejtana15:49
Gościnna15:51
Nowiny15:52
Ukośna15:54
Dom Pomocy Społecznej15:56
Maćkowy15:59
Kurs nr 6 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy16:05
Dom Pomocy Społecznej16:07
Ukośna16:10
Urząd Dozoru Technicznego16:11
Nowiny16:12
Gościnna16:13
Rejtana16:15
Sandomierska16:17
Zremb16:18
Elmet16:19
Toruńska16:21
Brama Wyżynna16:23
Dworzec Główny16:25
Wały Piastowskie16:26
Jana z Kolna [GDA]16:28
Kurs nr 7 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]16:33
Wały Piastowskie16:34
Dworzec Główny16:38
Brama Wyżynna16:42
Toruńska16:44
Elmet16:46
Zremb16:47
Sandomierska16:48
Rejtana16:49
Gościnna16:51
Nowiny16:52
Ukośna16:54
Dom Pomocy Społecznej16:56
Maćkowy16:59
Kurs nr 8 do Jana z Kolna [GDA]
Maćkowy17:05
Dom Pomocy Społecznej17:07
Ukośna17:10
Urząd Dozoru Technicznego17:11
Nowiny17:12
Gościnna17:13
Rejtana17:15
Sandomierska17:17
Zremb17:18
Elmet17:19
Toruńska17:21
Brama Wyżynna17:23
Dworzec Główny17:25
Wały Piastowskie17:26
Jana z Kolna [GDA]17:28
Kurs nr 9 do Maćkowy
Jana z Kolna [GDA]17:40
Wały Piastowskie17:41
Dworzec Główny17:44
Brama Wyżynna17:47
Toruńska17:49
Elmet17:51
Zremb17:52
Sandomierska17:53
Rejtana17:54
Gościnna17:56
Nowiny17:57
Ukośna17:58
Dom Pomocy Społecznej18:00
Maćkowy18:02
Kurs nr 10 do Dworzec Główny
Maćkowy18:07
Dom Pomocy Społecznej18:09
Ukośna18:12
Urząd Dozoru Technicznego18:13
Nowiny18:14
Gościnna18:15
Rejtana18:16
Sandomierska18:18
Zremb18:19
Elmet18:20
Toruńska18:22
Brama Wyżynna18:24
Dworzec Główny18:26
Kurs nr 11 do Baza Hallera
Dworzec Główny18:26
Baza Hallera18:36