01:24
Kurs nr 3 do Witomino Leśniczówka
Witomino Leśniczówka09:04
Stawna09:05
Witomino Centrum09:07
Stadion Miejski09:09
Stadion PKM09:10
Łużycka [GDY]09:11
Redłowo SKM09:13
Centrum Nauki Experyment09:18
Hallera09:19
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli09:21
Szczeblewskiego09:22
Kopernika - Kościół09:23
Cylkowskiego09:24
Płyta Redłowska09:31
Cylkowskiego09:32
Korczaka [GDY]09:33
Centrum Nauki Experyment09:35
Redłowo SKM09:37
Łużycka [GDY]09:38
Stadion PKM09:39
Stadion Miejski09:40
Witomino Centrum09:43
Stawna09:44
Witomino Leśniczówka09:45
Kurs nr 4 do Witomino Leśniczówka
Witomino Leśniczówka10:04
Stawna10:05
Witomino Centrum10:07
Stadion Miejski10:09
Stadion PKM10:10
Łużycka [GDY]10:11
Redłowo SKM10:13
Centrum Nauki Experyment10:18
Hallera10:19
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli10:21
Szczeblewskiego10:22
Kopernika - Kościół10:23
Cylkowskiego10:24
Płyta Redłowska10:31
Cylkowskiego10:32
Korczaka [GDY]10:33
Centrum Nauki Experyment10:35
Redłowo SKM10:37
Łużycka [GDY]10:38
Stadion PKM10:39
Stadion Miejski10:40
Witomino Centrum10:43
Stawna10:44
Witomino Leśniczówka10:45
Kurs nr 5 do Witomino Leśniczówka
Witomino Leśniczówka11:04
Stawna11:05
Witomino Centrum11:07
Stadion Miejski11:09
Stadion PKM11:10
Łużycka [GDY]11:11
Redłowo SKM11:13
Centrum Nauki Experyment11:18
Hallera11:20
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli11:22
Szczeblewskiego11:23
Kopernika - Kościół11:24
Cylkowskiego11:25
Płyta Redłowska11:31
Cylkowskiego11:32
Korczaka [GDY]11:33
Centrum Nauki Experyment11:35
Redłowo SKM11:37
Łużycka [GDY]11:38
Stadion PKM11:39
Stadion Miejski11:40
Witomino Centrum11:43
Stawna11:44
Witomino Leśniczówka11:45
Kurs nr 6 do Witomino Leśniczówka
Witomino Leśniczówka12:04
Stawna12:05
Witomino Centrum12:07
Stadion Miejski12:09
Stadion PKM12:10
Łużycka [GDY]12:11
Redłowo SKM12:13
Centrum Nauki Experyment12:18
Hallera12:20
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli12:22
Szczeblewskiego12:23
Kopernika - Kościół12:24
Cylkowskiego12:25
Płyta Redłowska12:31
Cylkowskiego12:32
Korczaka [GDY]12:33
Centrum Nauki Experyment12:35
Redłowo SKM12:37
Łużycka [GDY]12:38
Stadion PKM12:39
Stadion Miejski12:40
Witomino Centrum12:43
Stawna12:44
Witomino Leśniczówka12:45
Kurs nr 7 do Witomino Leśniczówka
Witomino Leśniczówka13:04
Stawna13:05
Witomino Centrum13:07
Stadion Miejski13:09
Stadion PKM13:10
Łużycka [GDY]13:11
Redłowo SKM13:13
Centrum Nauki Experyment13:18
Hallera13:20
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli13:22
Szczeblewskiego13:23
Kopernika - Kościół13:24
Cylkowskiego13:25
Płyta Redłowska13:31
Cylkowskiego13:32
Korczaka [GDY]13:33
Centrum Nauki Experyment13:35
Redłowo SKM13:37
Łużycka [GDY]13:38
Stadion PKM13:39
Stadion Miejski13:40
Witomino Centrum13:43
Stawna13:44
Witomino Leśniczówka13:45
Kurs nr 8 do Witomino Leśniczówka
Witomino Leśniczówka14:04
Stawna14:05
Witomino Centrum14:07
Stadion Miejski14:09
Stadion PKM14:10
Łużycka [GDY]14:11
Redłowo SKM14:13
Centrum Nauki Experyment14:18
Hallera14:20
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli14:22
Szczeblewskiego14:23
Kopernika - Kościół14:24
Cylkowskiego14:25
Płyta Redłowska14:31
Cylkowskiego14:32
Korczaka [GDY]14:33
Centrum Nauki Experyment14:35
Redłowo SKM14:37
Łużycka [GDY]14:38
Stadion PKM14:39
Stadion Miejski14:40
Witomino Centrum14:43
Stawna14:44
Witomino Leśniczówka14:45
Kurs nr 9 do Witomino Leśniczówka
Witomino Leśniczówka15:04
Stawna15:05
Witomino Centrum15:07
Stadion Miejski15:09
Stadion PKM15:10
Łużycka [GDY]15:11
Redłowo SKM15:13
Centrum Nauki Experyment15:18
Hallera15:20
Wzgórze Św. Maksymiliana Syrokomli15:22
Szczeblewskiego15:23
Kopernika - Kościół15:24
Cylkowskiego15:25
Płyta Redłowska15:31
Cylkowskiego15:32
Korczaka [GDY]15:33
Centrum Nauki Experyment15:35
Redłowo SKM15:37
Łużycka [GDY]15:38
Stadion PKM15:39
Stadion Miejski15:40
Witomino Centrum15:43
Stawna15:44
Witomino Leśniczówka15:45
Kurs nr 10 do Kacze Buki
Witomino Leśniczówka15:47
Kacze Buki16:03