• Średnie stęż. pyłu PM10= 17,6. Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
16:14
Kurs nr 10 do Pruszcz Osiedle Wschód
Dworzec Główny13:22
Dworzec Główny13:25
Brama Wyżynna13:27
Sandomierska13:32
Gościnna13:34
Niegowska13:37
Pruszcz Radunica (N/Ż)13:40
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)13:41
Pruszcz Waląga13:45
Żwirki i Wigury [PG]13:47
Pruszcz Drzymały13:48
Pruszcz 49 Baza Lotnicza13:49
Pruszcz Aeroklub Gdański (N/Ż)13:51
Pruszcz Osiedle Wschód13:52
Kurs nr 11 do Dworzec Główny
Pruszcz Osiedle Wschód13:56
Pruszcz Wysockiego13:58
Pruszcz Broniewskiego13:59
Pruszcz Osiedle Kasprowicza14:01
Pruszcz Obrońców Westerplatte14:02
Pruszcz Wiśniewskiego14:03
Żwirki i Wigury [PG]14:05
Pruszcz Niemcewicza14:06
Chopina [PG]14:15
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)14:17
Pruszcz Radunica (N/Ż)14:18
Niegowska14:22
Gościnna14:26
Sandomierska14:28
Brama Wyżynna14:32
Dworzec Główny14:34
Kurs nr 16 do Pruszcz Osiedle Wschód
Dworzec Główny18:22
Dworzec Główny18:25
Brama Wyżynna18:27
Sandomierska18:32
Gościnna18:34
Niegowska18:37
Pruszcz Radunica (N/Ż)18:40
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)18:41
Pruszcz Waląga18:45
Żwirki i Wigury [PG]18:47
Pruszcz Drzymały18:48
Pruszcz 49 Baza Lotnicza18:49
Pruszcz Aeroklub Gdański (N/Ż)18:51
Pruszcz Osiedle Wschód18:52
Kurs nr 17 do Dworzec Główny
Pruszcz Osiedle Wschód18:56
Pruszcz Wysockiego18:58
Pruszcz Broniewskiego18:59
Pruszcz Osiedle Kasprowicza19:01
Pruszcz Obrońców Westerplatte19:02
Pruszcz Wiśniewskiego19:03
Żwirki i Wigury [PG]19:05
Pruszcz Niemcewicza19:06
Chopina [PG]19:15
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)19:17
Pruszcz Radunica (N/Ż)19:18
Niegowska19:22
Gościnna19:26
Sandomierska19:28
Brama Wyżynna19:32
Dworzec Główny19:34