• IMGW inf. od godz 06:00 dnia 17.09.19 do godz 06:00 dnia 18.09.19 przewiduje się wiatr połud-zach 6 do 7, wzrast do 8 w porywach 9 w skALI B  • Średnie stęż. pyłu PM10 = 9,7ug. Norma: 300ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze   • Z powodu prac awaryjnych zawiesza się obsługę przyst. Rafineria - brama 8, dla linii 166.
08:45
Kurs nr 0 do Pruszcz Komarowo
Dworzec Główny14:36
Dworzec Główny14:39
Brama Wyżynna14:42
Toruńska14:44
Sandomierska14:48
Rejtana14:49
Gościnna14:51
Nowiny14:52
Ukośna14:53
Niegowska14:54
Ostróżek (N/Ż)14:56
Święty Wojciech14:57
Pruszcz Radunica (N/Ż)14:59
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)15:00
Pruszcz Waląga15:05
Pruszcz Niemcewicza15:08
Pruszcz Sienkiewicza15:09
Pruszcz Słowackiego15:10
Pruszcz Powstańców Warszawy (N/Ż)15:12
Pruszcz Dąbrowskiego15:14
Pruszcz Komarowo15:16
Kurs nr 1 do Dworzec Główny
Pruszcz Komarowo15:27
Pruszcz Dąbrowskiego (N/Ż)15:29
Pruszcz Drzymały15:30
Pruszcz Powstańców Warszawy (N/Ż)15:32
Pruszcz Emilii Plater15:33
Pruszcz Azaliowa15:34
Pruszcz Sienkiewicza15:36
Pruszcz Niemcewicza15:38
Chopina [PG]15:41
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)15:43
Pruszcz Radunica (N/Ż)15:44
Święty Wojciech15:45
Ostróżek (N/Ż)15:47
Niegowska15:49
Ukośna15:50
Urząd Dozoru Technicznego15:51
Nowiny15:52
Gościnna15:53
Rejtana15:54
Sandomierska15:56
Toruńska15:59
Brama Wyżynna16:01
Dworzec Główny16:03
Kurs nr 2 do Pruszcz Komarowo
Dworzec Główny16:06
Dworzec Główny16:09
Brama Wyżynna16:12
Toruńska16:14
Sandomierska16:18
Rejtana16:19
Gościnna16:21
Nowiny16:22
Ukośna16:23
Niegowska16:24
Ostróżek (N/Ż)16:26
Święty Wojciech16:27
Pruszcz Radunica (N/Ż)16:29
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)16:30
Pruszcz Waląga16:35
Pruszcz Niemcewicza16:38
Pruszcz Sienkiewicza16:39
Pruszcz Słowackiego16:40
Pruszcz Powstańców Warszawy (N/Ż)16:42
Pruszcz Dąbrowskiego16:44
Pruszcz Komarowo16:46
Kurs nr 3 do Dworzec Główny
Pruszcz Komarowo17:05
Żwirki i Wigury [PG]17:07
Pruszcz Niemcewicza17:08
Chopina [PG]17:11
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)17:13
Pruszcz Radunica (N/Ż)17:14
Święty Wojciech17:15
Ostróżek (N/Ż)17:17
Niegowska17:19
Ukośna17:20
Urząd Dozoru Technicznego17:21
Nowiny17:22
Gościnna17:23
Rejtana17:24
Sandomierska17:26
Toruńska17:29
Brama Wyżynna17:31
Dworzec Główny17:33