• Średnie stęż. pyłu PM10= 16,2 Norma: 300ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze   • Z powodu prac awaryjnych zawiesza się obsługę przyst. Rafineria - brama 8, dla linii 166.
21:35
Kurs nr 0 do Dworzec Główny
Baza Hallera14:20
Dworzec Główny14:30
Kurs nr 1 do Przegalina
Dworzec Główny14:31
Brama Wyżynna14:34
Żabi Kruk14:36
Akademia Muzyczna14:38
Brama Żuławska14:39
Miałki Szlak14:40
Błonia14:42
Rafineria14:45
Szkolna14:52
Sobieszewo14:56
Turystyczna14:59
Forsycji14:59
Lazurowa15:01
Kwiatowa15:03
Trałowa - Szkoła15:05
Węgorzowa15:07
Przystań15:08
Uzdrowiskowa15:10
Świbnieńska III15:11
Przegalińska15:13
Przegalina15:14
Kurs nr 2 do Jana z Kolna [GDA]
Przegalina15:30
Przegalińska15:31
Świbnieńska III15:33
Uzdrowiskowa15:34
Przystań15:36
Węgorzowa15:37
Trałowa - Szkoła15:39
Kwiatowa15:41
Lazurowa15:43
Forsycji15:45
Turystyczna15:45
Sobieszewo15:48
Szkolna15:52
Rafineria15:59
Błonia16:02
Miałki Szlak16:04
Brama Żuławska16:06
Akademia Muzyczna16:07
Żabi Kruk16:09
Brama Wyżynna16:12
Dworzec Główny16:14
Wały Piastowskie16:15
Jana z Kolna [GDA]16:17
Kurs nr 3 do Przegalina
Jana z Kolna [GDA]16:28
Wały Piastowskie16:29
Dworzec Główny16:31
Brama Wyżynna16:33
Żabi Kruk16:35
Akademia Muzyczna16:37
Brama Żuławska16:38
Miałki Szlak16:39
Błonia16:41
Rafineria16:44
Szkolna16:51
Sobieszewo16:55
Turystyczna16:58
Forsycji16:58
Lazurowa17:00
Kwiatowa17:02
Trałowa - Szkoła17:04
Węgorzowa17:06
Przystań17:07
Uzdrowiskowa17:09
Świbnieńska III17:10
Przegalińska17:12
Przegalina17:13
Kurs nr 4 do Dworzec Główny
Przegalina17:30
Przegalińska17:31
Świbnieńska III17:33
Uzdrowiskowa17:34
Przystań17:36
Węgorzowa17:37
Trałowa - Szkoła17:39
Kwiatowa17:41
Lazurowa17:43
Forsycji17:45
Turystyczna17:45
Sobieszewo17:48
Szkolna17:52
Rafineria17:59
Błonia18:02
Miałki Szlak18:04
Brama Żuławska18:06
Akademia Muzyczna18:07
Żabi Kruk18:09
Brama Wyżynna18:12
Dworzec Główny18:14
Kurs nr 5 do Baza Hallera
Dworzec Główny18:15
Baza Hallera18:25