• Przypominamy, że od 1.04. obowiązują nowe ceny biletów. Szczegóły na: ztm.gda.pl  • Przypominamy, że od 1.04. obowiązują nowe ceny biletów. Szczegóły na ztm.gda.pl.  • Od 30.03. wprowadzone zostały kolejne zmiany w komunkacji miejskiej. Szczegłóy na: ztm.gda.pl  • kursami). Rozkłady powszednie feryjne obowiązują na liniach K,R,S,W,X,Z,104,171,181,191,193,196,288. Nie funkcjonują F,20,21,30,34,103,121,134,163,209  • liniach: S, 117, 122, 143, 144, 177, 181, 185, 187 rozkłady powszednie feryjne (na liniach 117 i 143 nie są wykonywane wybrane kursy w godz. szczytu).
10:21
Kurs nr 0 do Łostowice Świętokrzyska
Baza Hallera04:53
Łostowice Świętokrzyska05:16
Kurs nr 1 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska05:16
Łostowice Świętokrzyska05:16
Łódzka05:17
Niepołomicka05:18
Wieżycka05:19
Porębskiego05:20
Zakoniczyn05:21
Kurs nr 2 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn05:21
Porębskiego05:23
Wieżycka05:24
Niepołomicka05:25
Łódzka05:27
Łostowice Świętokrzyska05:28
Kurs nr 3 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska05:52
Łostowice Świętokrzyska05:52
Łódzka05:53
Niepołomicka05:54
Wieżycka05:55
Porębskiego05:56
Zakoniczyn05:57
Kurs nr 4 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn06:04
Porębskiego06:06
Wieżycka06:07
Niepołomicka06:08
Łódzka06:10
Łostowice Świętokrzyska06:11
Kurs nr 5 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska06:36
Łostowice Świętokrzyska06:36
Łódzka06:37
Niepołomicka06:38
Wieżycka06:39
Porębskiego06:40
Zakoniczyn06:41
Kurs nr 6 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn06:41
Porębskiego06:43
Wieżycka06:44
Niepołomicka06:45
Łódzka06:47
Łostowice Świętokrzyska06:48
Kurs nr 7 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska07:06
Łostowice Świętokrzyska07:06
Łódzka07:07
Niepołomicka07:08
Wieżycka07:09
Porębskiego07:10
Zakoniczyn07:11
Kurs nr 8 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn07:11
Porębskiego07:13
Wieżycka07:14
Niepołomicka07:15
Łódzka07:17
Łostowice Świętokrzyska07:18
Kurs nr 9 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska07:32
Łostowice Świętokrzyska07:32
Łódzka07:33
Niepołomicka07:34
Wieżycka07:35
Porębskiego07:36
Zakoniczyn07:37
Kurs nr 10 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn07:40
Porębskiego07:42
Wieżycka07:43
Niepołomicka07:44
Łódzka07:46
Łostowice Świętokrzyska07:47
Kurs nr 11 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska08:02
Łostowice Świętokrzyska08:02
Łódzka08:03
Niepołomicka08:04
Wieżycka08:05
Porębskiego08:06
Zakoniczyn08:07
Kurs nr 12 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn08:10
Porębskiego08:12
Wieżycka08:13
Niepołomicka08:14
Łódzka08:16
Łostowice Świętokrzyska08:17
Kurs nr 13 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska08:32
Łostowice Świętokrzyska08:32
Łódzka08:33
Niepołomicka08:34
Wieżycka08:35
Porębskiego08:36
Zakoniczyn08:37
Kurs nr 14 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn08:40
Porębskiego08:42
Wieżycka08:43
Niepołomicka08:44
Łódzka08:46
Łostowice Świętokrzyska08:47
Kurs nr 15 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska09:02
Łostowice Świętokrzyska09:02
Łódzka09:03
Niepołomicka09:04
Wieżycka09:06
Porębskiego09:07
Zakoniczyn09:08
Kurs nr 16 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn09:10
Porębskiego09:12
Wieżycka09:13
Niepołomicka09:14
Łódzka09:16
Łostowice Świętokrzyska09:17
Kurs nr 17 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska09:32
Łostowice Świętokrzyska09:32
Łódzka09:33
Niepołomicka09:34
Wieżycka09:36
Porębskiego09:37
Zakoniczyn09:38
Kurs nr 18 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn09:40
Porębskiego09:42
Wieżycka09:43
Niepołomicka09:44
Łódzka09:46
Łostowice Świętokrzyska09:47
Kurs nr 19 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska10:02
Łostowice Świętokrzyska10:02
Łódzka10:03
Niepołomicka10:04
Wieżycka10:06
Porębskiego10:07
Zakoniczyn10:08
Kurs nr 20 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn10:10
Porębskiego10:12
Wieżycka10:13
Niepołomicka10:14
Łódzka10:16
Łostowice Świętokrzyska10:17
Kurs nr 21 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska10:32
Łostowice Świętokrzyska10:32
Łódzka10:33
Niepołomicka10:34
Wieżycka10:36
Porębskiego10:37
Zakoniczyn10:38
Kurs nr 22 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn10:40
Porębskiego10:42
Wieżycka10:43
Niepołomicka10:44
Łódzka10:46
Łostowice Świętokrzyska10:47
Kurs nr 23 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska11:02
Łostowice Świętokrzyska11:02
Łódzka11:03
Niepołomicka11:04
Wieżycka11:06
Porębskiego11:07
Zakoniczyn11:08
Kurs nr 24 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn11:10
Porębskiego11:12
Wieżycka11:13
Niepołomicka11:14
Łódzka11:16
Łostowice Świętokrzyska11:17
Kurs nr 25 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska11:32
Łostowice Świętokrzyska11:32
Łódzka11:33
Niepołomicka11:34
Wieżycka11:36
Porębskiego11:37
Zakoniczyn11:38
Kurs nr 26 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn11:40
Porębskiego11:42
Wieżycka11:43
Niepołomicka11:44
Łódzka11:46
Łostowice Świętokrzyska11:47
Kurs nr 27 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska12:02
Łostowice Świętokrzyska12:02
Łódzka12:03
Niepołomicka12:04
Wieżycka12:06
Porębskiego12:07
Zakoniczyn12:08
Kurs nr 28 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn12:10
Porębskiego12:12
Wieżycka12:13
Niepołomicka12:14
Łódzka12:16
Łostowice Świętokrzyska12:17
Kurs nr 29 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska12:22
Łostowice Świętokrzyska12:22
Łódzka12:23
Niepołomicka12:24
Wieżycka12:26
Porębskiego12:27
Zakoniczyn12:28
Kurs nr 30 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn12:30
Porębskiego12:32
Wieżycka12:33
Niepołomicka12:34
Łódzka12:36
Łostowice Świętokrzyska12:37
Kurs nr 31 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska12:42
Łostowice Świętokrzyska12:42
Łódzka12:43
Niepołomicka12:44
Wieżycka12:46
Porębskiego12:47
Zakoniczyn12:48
Kurs nr 32 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn12:50
Porębskiego12:52
Wieżycka12:53
Niepołomicka12:54
Łódzka12:56
Łostowice Świętokrzyska12:57
Kurs nr 33 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska13:02
Łostowice Świętokrzyska13:02
Łódzka13:03
Niepołomicka13:04
Wieżycka13:06
Porębskiego13:07
Zakoniczyn13:08
Kurs nr 34 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn13:10
Porębskiego13:12
Wieżycka13:13
Niepołomicka13:14
Łódzka13:16
Łostowice Świętokrzyska13:17
Kurs nr 35 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska13:22
Łostowice Świętokrzyska13:22
Łódzka13:23
Niepołomicka13:24
Wieżycka13:26
Porębskiego13:27
Zakoniczyn13:28
Kurs nr 36 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn13:30
Porębskiego13:32
Wieżycka13:33
Niepołomicka13:34
Łódzka13:36
Łostowice Świętokrzyska13:37
Kurs nr 37 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska13:42
Łostowice Świętokrzyska13:42
Łódzka13:43
Niepołomicka13:44
Wieżycka13:46
Porębskiego13:47
Zakoniczyn13:48
Kurs nr 38 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn13:50
Porębskiego13:52
Wieżycka13:53
Niepołomicka13:54
Łódzka13:56
Łostowice Świętokrzyska13:57
Kurs nr 39 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska14:02
Łostowice Świętokrzyska14:02
Łódzka14:03
Niepołomicka14:04
Wieżycka14:06
Porębskiego14:07
Zakoniczyn14:08
Kurs nr 40 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn14:10
Porębskiego14:12
Wieżycka14:13
Niepołomicka14:14
Łódzka14:16
Łostowice Świętokrzyska14:17
Kurs nr 41 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska14:22
Łostowice Świętokrzyska14:22
Łódzka14:23
Niepołomicka14:24
Wieżycka14:26
Porębskiego14:27
Zakoniczyn14:28
Kurs nr 42 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn14:30
Porębskiego14:32
Wieżycka14:33
Niepołomicka14:34
Łódzka14:36
Łostowice Świętokrzyska14:37
Kurs nr 43 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska14:42
Łostowice Świętokrzyska14:42
Łódzka14:43
Niepołomicka14:44
Wieżycka14:46
Porębskiego14:47
Zakoniczyn14:48
Kurs nr 44 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn14:50
Porębskiego14:52
Wieżycka14:53
Niepołomicka14:54
Łódzka14:56
Łostowice Świętokrzyska14:57
Kurs nr 45 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska15:02
Łostowice Świętokrzyska15:02
Łódzka15:03
Niepołomicka15:04
Wieżycka15:06
Porębskiego15:07
Zakoniczyn15:08
Kurs nr 46 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn15:10
Porębskiego15:12
Wieżycka15:13
Niepołomicka15:14
Łódzka15:16
Łostowice Świętokrzyska15:17
Kurs nr 47 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska15:22
Łostowice Świętokrzyska15:22
Łódzka15:23
Niepołomicka15:24
Wieżycka15:26
Porębskiego15:27
Zakoniczyn15:28
Kurs nr 48 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn15:30
Porębskiego15:32
Wieżycka15:33
Niepołomicka15:34
Łódzka15:36
Łostowice Świętokrzyska15:37
Kurs nr 49 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska15:42
Łostowice Świętokrzyska15:42
Łódzka15:43
Niepołomicka15:44
Wieżycka15:46
Porębskiego15:47
Zakoniczyn15:48
Kurs nr 50 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn15:50
Porębskiego15:52
Wieżycka15:53
Niepołomicka15:54
Łódzka15:56
Łostowice Świętokrzyska15:57
Kurs nr 51 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska16:02
Łostowice Świętokrzyska16:02
Łódzka16:03
Niepołomicka16:04
Wieżycka16:06
Porębskiego16:07
Zakoniczyn16:08
Kurs nr 52 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn16:10
Porębskiego16:12
Wieżycka16:13
Niepołomicka16:14
Łódzka16:16
Łostowice Świętokrzyska16:17
Kurs nr 53 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska16:22
Łostowice Świętokrzyska16:22
Łódzka16:23
Niepołomicka16:24
Wieżycka16:26
Porębskiego16:27
Zakoniczyn16:28
Kurs nr 54 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn16:30
Porębskiego16:32
Wieżycka16:33
Niepołomicka16:34
Łódzka16:36
Łostowice Świętokrzyska16:37
Kurs nr 55 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska16:42
Łostowice Świętokrzyska16:42
Łódzka16:43
Niepołomicka16:44
Wieżycka16:46
Porębskiego16:47
Zakoniczyn16:48
Kurs nr 56 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn16:50
Porębskiego16:52
Wieżycka16:53
Niepołomicka16:54
Łódzka16:56
Łostowice Świętokrzyska16:57
Kurs nr 57 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska17:02
Łostowice Świętokrzyska17:02
Łódzka17:03
Niepołomicka17:04
Wieżycka17:06
Porębskiego17:07
Zakoniczyn17:08
Kurs nr 58 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn17:10
Porębskiego17:12
Wieżycka17:13
Niepołomicka17:14
Łódzka17:16
Łostowice Świętokrzyska17:17
Kurs nr 59 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska17:22
Łostowice Świętokrzyska17:22
Łódzka17:23
Niepołomicka17:24
Wieżycka17:26
Porębskiego17:27
Zakoniczyn17:28
Kurs nr 60 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn17:30
Porębskiego17:32
Wieżycka17:33
Niepołomicka17:34
Łódzka17:36
Łostowice Świętokrzyska17:37
Kurs nr 61 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska17:42
Łostowice Świętokrzyska17:42
Łódzka17:43
Niepołomicka17:44
Wieżycka17:46
Porębskiego17:47
Zakoniczyn17:48
Kurs nr 62 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn17:50
Porębskiego17:52
Wieżycka17:53
Niepołomicka17:54
Łódzka17:56
Łostowice Świętokrzyska17:57
Kurs nr 63 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska18:02
Łostowice Świętokrzyska18:02
Łódzka18:03
Niepołomicka18:04
Wieżycka18:06
Porębskiego18:07
Zakoniczyn18:08
Kurs nr 64 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn18:10
Porębskiego18:12
Wieżycka18:13
Niepołomicka18:14
Łódzka18:16
Łostowice Świętokrzyska18:17
Kurs nr 65 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska18:22
Łostowice Świętokrzyska18:22
Łódzka18:23
Niepołomicka18:24
Wieżycka18:26
Porębskiego18:27
Zakoniczyn18:28
Kurs nr 66 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn18:30
Porębskiego18:32
Wieżycka18:33
Niepołomicka18:34
Łódzka18:36
Łostowice Świętokrzyska18:37
Kurs nr 67 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska18:42
Łostowice Świętokrzyska18:42
Łódzka18:43
Niepołomicka18:44
Wieżycka18:46
Porębskiego18:47
Zakoniczyn18:48
Kurs nr 68 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn18:50
Porębskiego18:52
Wieżycka18:53
Niepołomicka18:54
Łódzka18:56
Łostowice Świętokrzyska18:57
Kurs nr 69 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska19:02
Łostowice Świętokrzyska19:02
Łódzka19:03
Niepołomicka19:04
Wieżycka19:06
Porębskiego19:07
Zakoniczyn19:08
Kurs nr 70 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn19:10
Porębskiego19:12
Wieżycka19:13
Niepołomicka19:14
Łódzka19:16
Łostowice Świętokrzyska19:17
Kurs nr 71 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska19:32
Łostowice Świętokrzyska19:32
Łódzka19:33
Niepołomicka19:34
Wieżycka19:36
Porębskiego19:37
Zakoniczyn19:38
Kurs nr 72 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn19:40
Porębskiego19:42
Wieżycka19:43
Niepołomicka19:44
Łódzka19:46
Łostowice Świętokrzyska19:47
Kurs nr 73 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska20:02
Łostowice Świętokrzyska20:02
Łódzka20:03
Niepołomicka20:04
Wieżycka20:05
Porębskiego20:06
Zakoniczyn20:07
Kurs nr 74 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn20:10
Porębskiego20:12
Wieżycka20:13
Niepołomicka20:14
Łódzka20:16
Łostowice Świętokrzyska20:17
Kurs nr 75 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska20:32
Łostowice Świętokrzyska20:32
Łódzka20:33
Niepołomicka20:34
Wieżycka20:35
Porębskiego20:36
Zakoniczyn20:37
Kurs nr 76 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn20:50
Porębskiego20:52
Wieżycka20:53
Niepołomicka20:54
Łódzka20:56
Łostowice Świętokrzyska20:57
Kurs nr 77 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska21:02
Łostowice Świętokrzyska21:02
Łódzka21:03
Niepołomicka21:04
Wieżycka21:05
Porębskiego21:06
Zakoniczyn21:07
Kurs nr 78 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn21:20
Porębskiego21:22
Wieżycka21:23
Niepołomicka21:24
Łódzka21:26
Łostowice Świętokrzyska21:27
Kurs nr 79 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska21:40
Łostowice Świętokrzyska21:40
Łódzka21:41
Niepołomicka21:42
Wieżycka21:43
Porębskiego21:44
Zakoniczyn21:45
Kurs nr 80 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn21:50
Porębskiego21:52
Wieżycka21:53
Niepołomicka21:54
Łódzka21:56
Łostowice Świętokrzyska21:57
Kurs nr 81 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska22:10
Łostowice Świętokrzyska22:10
Łódzka22:11
Niepołomicka22:12
Wieżycka22:13
Porębskiego22:14
Zakoniczyn22:15
Kurs nr 82 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn22:20
Porębskiego22:22
Wieżycka22:23
Niepołomicka22:24
Łódzka22:26
Łostowice Świętokrzyska22:27
Kurs nr 83 do Zakoniczyn
Łostowice Świętokrzyska22:40
Łostowice Świętokrzyska22:40
Łódzka22:41
Niepołomicka22:42
Wieżycka22:43
Porębskiego22:44
Zakoniczyn22:45
Kurs nr 84 do Łostowice Świętokrzyska
Zakoniczyn22:46
Porębskiego22:48
Wieżycka22:49
Niepołomicka22:50
Łódzka22:52
Łostowice Świętokrzyska22:53
Kurs nr 85 do Baza Hallera
Łostowice Świętokrzyska22:53
Baza Hallera23:16