• Przypominamy, że od 1.04. obowiązują nowe ceny biletów. Szczegóły na: ztm.gda.pl  • Przypominamy, że od 1.04. obowiązują nowe ceny biletów. Szczegóły na ztm.gda.pl.  • Od 30.03. wprowadzone zostały kolejne zmiany w komunkacji miejskiej. Szczegłóy na: ztm.gda.pl  • 760 z dod. kursami). Rozkłady powszednie feryjne na liniach K,R,S,W,X,Z,104,171,181,191,193,196,288. Nie funkcjonują F,20,21,30,34,103,121,134,163,209  • liniach: S, 117, 122, 143, 144, 177, 181, 185, 187 rozkłady powszednie feryjne (na liniach 117 i 143 nie są wykonywane wybrane kursy w godz. szczytu).
19:54
Kurs nr 4 do Pruszcz Matejki
Dworzec Główny22:58
Dworzec Główny23:01
Brama Wyżynna23:03
Sandomierska23:07
Rejtana23:08
Gościnna23:09
Nowiny23:10
Ukośna23:11
Niegowska23:12
Węzeł Lipce (N/Ż)23:13
Ostróżek (N/Ż)23:15
Święty Wojciech23:16
Pruszcz Radunica (N/Ż)23:17
Pruszcz Przemysłowa23:19
Pruszcz Osiedle Piastowskie23:21
Pruszcz Obrońców Westerplatte23:22
Pruszcz Osiedle Kasprowicza23:23
Pruszcz Sienkiewicza23:24
Pruszcz Niemcewicza23:25
Pruszcz Waląga (N/Ż)23:27
Pruszcz 1 Maja (N/Ż)23:28
Pruszcz Faktoria23:29
Pruszcz Matejki23:30
Kurs nr 5 do Dworzec Główny
Pruszcz Matejki23:30
Chopina [PG]23:31
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)23:33
Pruszcz Radunica (N/Ż)23:35
Święty Wojciech23:36
Ostróżek (N/Ż)23:38
Niegowska23:40
Ukośna23:41
Urząd Dozoru Technicznego23:42
Nowiny23:43
Gościnna23:44
Rejtana23:45
Sandomierska23:46
Brama Wyżynna23:50
Dworzec Główny23:52
Kurs nr 6 do Pruszcz Matejki
Dworzec Główny23:58
Dworzec Główny00:00
Brama Wyżynna00:02
Sandomierska00:06
Rejtana00:07
Gościnna00:08
Nowiny00:09
Ukośna00:10
Niegowska00:11
Węzeł Lipce (N/Ż)00:12
Ostróżek (N/Ż)00:14
Święty Wojciech00:15
Pruszcz Radunica (N/Ż)00:16
Pruszcz Przemysłowa00:18
Pruszcz Osiedle Piastowskie00:20
Pruszcz Obrońców Westerplatte00:21
Pruszcz Osiedle Kasprowicza00:22
Pruszcz Sienkiewicza00:23
Pruszcz Niemcewicza00:24
Pruszcz Waląga (N/Ż)00:26
Pruszcz 1 Maja (N/Ż)00:27
Pruszcz Faktoria00:28
Pruszcz Matejki00:29
Kurs nr 7 do Dworzec Główny
Pruszcz Matejki00:30
Chopina [PG]00:31
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)00:33
Pruszcz Radunica (N/Ż)00:35
Święty Wojciech00:36
Ostróżek (N/Ż)00:38
Niegowska00:40
Ukośna00:41
Urząd Dozoru Technicznego00:42
Nowiny00:43
Gościnna00:44
Rejtana00:45
Sandomierska00:46
Brama Wyżynna00:50
Dworzec Główny00:52
Kurs nr 8 do Pruszcz Matejki
Dworzec Główny00:58
Dworzec Główny01:00
Brama Wyżynna01:02
Sandomierska01:06
Rejtana01:07
Gościnna01:08
Nowiny01:09
Ukośna01:10
Niegowska01:11
Węzeł Lipce (N/Ż)01:12
Ostróżek (N/Ż)01:14
Święty Wojciech01:15
Pruszcz Radunica (N/Ż)01:16
Pruszcz Przemysłowa01:18
Pruszcz Osiedle Piastowskie01:20
Pruszcz Obrońców Westerplatte01:21
Pruszcz Osiedle Kasprowicza01:22
Pruszcz Sienkiewicza01:23
Pruszcz Niemcewicza01:24
Pruszcz Waląga (N/Ż)01:26
Pruszcz 1 Maja (N/Ż)01:27
Pruszcz Faktoria01:28
Pruszcz Matejki01:29
Kurs nr 9 do Dworzec Główny
Pruszcz Matejki01:30
Chopina [PG]01:31
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)01:33
Pruszcz Radunica (N/Ż)01:35
Święty Wojciech01:36
Ostróżek (N/Ż)01:38
Niegowska01:40
Ukośna01:41
Urząd Dozoru Technicznego01:42
Nowiny01:43
Gościnna01:44
Rejtana01:45
Sandomierska01:46
Brama Wyżynna01:50
Dworzec Główny01:52
Kurs nr 10 do Pruszcz Matejki
Dworzec Główny01:58
Dworzec Główny02:00
Brama Wyżynna02:02
Sandomierska02:06
Rejtana02:07
Gościnna02:08
Nowiny02:09
Ukośna02:10
Niegowska02:11
Węzeł Lipce (N/Ż)02:12
Ostróżek (N/Ż)02:14
Święty Wojciech02:15
Pruszcz Radunica (N/Ż)02:16
Pruszcz Przemysłowa02:18
Pruszcz Osiedle Piastowskie02:20
Pruszcz Obrońców Westerplatte02:21
Pruszcz Osiedle Kasprowicza02:22
Pruszcz Sienkiewicza02:23
Pruszcz Niemcewicza02:24
Pruszcz Waląga (N/Ż)02:26
Pruszcz 1 Maja (N/Ż)02:27
Pruszcz Faktoria02:28
Pruszcz Matejki02:29
Kurs nr 11 do Dworzec Główny
Pruszcz Matejki02:30
Chopina [PG]02:31
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)02:33
Pruszcz Radunica (N/Ż)02:35
Święty Wojciech02:36
Ostróżek (N/Ż)02:38
Niegowska02:40
Ukośna02:41
Urząd Dozoru Technicznego02:42
Nowiny02:43
Gościnna02:44
Rejtana02:45
Sandomierska02:46
Brama Wyżynna02:50
Dworzec Główny02:52
Kurs nr 12 do Pruszcz Matejki
Dworzec Główny02:58
Dworzec Główny03:00
Brama Wyżynna03:02
Sandomierska03:06
Rejtana03:07
Gościnna03:08
Nowiny03:09
Ukośna03:10
Niegowska03:11
Węzeł Lipce (N/Ż)03:12
Ostróżek (N/Ż)03:14
Święty Wojciech03:15
Pruszcz Radunica (N/Ż)03:16
Pruszcz Przemysłowa03:18
Pruszcz Osiedle Piastowskie03:20
Pruszcz Obrońców Westerplatte03:21
Pruszcz Osiedle Kasprowicza03:22
Pruszcz Sienkiewicza03:23
Pruszcz Niemcewicza03:24
Pruszcz Waląga (N/Ż)03:26
Pruszcz 1 Maja (N/Ż)03:27
Pruszcz Faktoria03:28
Pruszcz Matejki03:29
Kurs nr 13 do Dworzec Główny
Pruszcz Matejki03:30
Chopina [PG]03:31
Pruszcz Przemysłowa (N/Ż)03:33
Pruszcz Radunica (N/Ż)03:35
Święty Wojciech03:36
Ostróżek (N/Ż)03:38
Niegowska03:40
Ukośna03:41
Urząd Dozoru Technicznego03:42
Nowiny03:43
Gościnna03:44
Rejtana03:45
Sandomierska03:46
Brama Wyżynna03:50
Dworzec Główny03:52
Kurs nr 14 do Pruszcz Osiedle Kasprowicza
Dworzec Główny03:58
Dworzec Główny04:00
Brama Wyżynna04:02
Sandomierska04:06
Rejtana04:07
Gościnna04:08
Nowiny04:09
Ukośna04:10
Niegowska04:11
Węzeł Lipce (N/Ż)04:12
Ostróżek (N/Ż)04:14
Święty Wojciech04:15
Pruszcz Radunica (N/Ż)04:16
Pruszcz Przemysłowa04:18
Pruszcz Osiedle Piastowskie04:20
Pruszcz Obrońców Westerplatte04:21
Pruszcz Osiedle Kasprowicza04:22