• Średnie stęż. pyłu PM10=8,0 Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
08:44
Kurs nr 1 do Górki Zachodnie
Dworzec Główny00:00
Dworzec Główny00:00
Brama Wyżynna00:02
Żabi Kruk00:03
Chmielna00:04
Akademia Muzyczna00:05
Elbląska00:06
Głęboka00:07
Bajki00:09
Dickensa00:10
Kaczeńce - Sienna00:11
Tamka00:12
Pawia00:13
Kłosowa00:14
Sówki00:15
Steczka00:16
Kępna00:17
Górecka00:18
Baza Manipulacyjna00:19
Łęczycka00:20
Łowicka [GDA]00:21
Górki Zachodnie00:23
Kurs nr 2 do Dworzec Główny
Górki Zachodnie00:24
Łowicka [GDA]00:26
Łęczycka00:27
Baza Manipulacyjna00:28
Górecka00:29
Kępna00:30
Steczka00:31
Sówki00:32
Kłosowa00:33
Pawia00:34
Tamka00:35
Zimna00:36
Lessowa00:37
Sucharskiego00:40
Lenartowicza00:41
Przeróbka00:42
Głęboka00:44
Brama Żuławska00:45
Akademia Muzyczna00:46
Chmielna00:47
Żabi Kruk00:48
Brama Wyżynna00:50
Dworzec Główny00:52
Kurs nr 5 do Górki Zachodnie
Dworzec Główny04:00
Dworzec Główny04:00
Brama Wyżynna04:02
Żabi Kruk04:03
Chmielna04:04
Akademia Muzyczna04:05
Elbląska04:06
Głęboka04:07
Bajki04:09
Dickensa04:10
Kaczeńce - Sienna04:11
Tamka04:12
Pawia04:13
Kłosowa04:14
Sówki04:15
Steczka04:16
Kępna04:17
Górecka04:18
Baza Manipulacyjna04:19
Łęczycka04:20
Łowicka [GDA]04:21
Górki Zachodnie04:23
Kurs nr 6 do Dworzec Główny
Górki Zachodnie04:24
Łowicka [GDA]04:26
Łęczycka04:27
Baza Manipulacyjna04:28
Górecka04:29
Kępna04:30
Steczka04:31
Sówki04:32
Kłosowa04:33
Pawia04:34
Tamka04:35
Zimna04:36
Lessowa04:37
Sucharskiego04:40
Lenartowicza04:41
Przeróbka04:42
Głęboka04:44
Brama Żuławska04:45
Akademia Muzyczna04:46
Chmielna04:47
Żabi Kruk04:48
Brama Wyżynna04:50
Dworzec Główny04:52
Kurs nr 7 do Baza Hallera
Dworzec Główny04:52
Baza Hallera05:02