• Średnie stęż. pyłu PM10 = 4,9 ug. Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze   • Usunięto awarię tram. przy przyst. Pohulanka, możliwe opóźnienia na liniach 2, 3, 4, 6, 7 i 11.
07:58
Kurs nr 0 do Stogi Plaża
Baza Hallera03:57
Stogi Plaża04:22
Kurs nr 1 do Siennicka
Stogi Plaża04:22
Stogi Plaża04:23
Krucza04:26
Stogi Skiby04:28
Ugory (N/Ż)04:29
Zimna04:30
Kaczeńce - Sienna04:32
Sucharskiego04:35
Lenartowicza04:36
Przeróbka04:37
Siennicka04:38
Kurs nr 2 do Stogi Plaża
Siennicka04:42
Przeróbka04:44
Lenartowicza04:45
Sucharskiego04:46
Kaczeńce - Sienna04:48
Zimna04:50
Stogi Skiby04:51
Krucza04:52
Stogi Plaża04:56