• Limit osób w pojeździe: 30% miejsc stojących i siedzących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!  • Limit osób w pojeździe: 30% miejsc siedzących i stojących. Tylko połowa miejsc siedzących może być zajęta. Zasłaniaj usta i nos!
11:16
Kurs nr 2 do Powstańców Warszawy
Dworzec Główny05:02
Dworzec Główny05:05
Brama Wyżynna05:07
Toruńska05:09
Sandomierska05:12
Rejtana05:13
Gościnna05:15
Nowiny05:16
Ukośna05:17
Niegowska05:18
Ostróżek05:20
Św. Wojciech05:21
Radunica05:23
Przemysłowa05:24
Waląga05:27
Żwirki i Wigury [PG]05:29
Drzymały05:30
Powstańców Warszawy05:32
Kurs nr 3 do Dworzec Główny
Powstańców Warszawy05:37
Emilii Plater05:38
Azaliowa05:39
Sienkiewicza [PG]05:41
Niemcewicza05:43
Chopina [PG]05:45
Przemysłowa05:47
Radunica05:48
Św. Wojciech05:49
Ostróżek05:51
Niegowska05:53
Ukośna05:54
Urząd Dozoru Technicznego05:55
Nowiny05:56
Gościnna05:57
Rejtana05:58
Sandomierska06:00
Toruńska06:03
Brama Wyżynna06:05
Dworzec Główny06:07
Kurs nr 6 do Powstańców Warszawy
Dworzec Główny07:30
Dworzec Główny07:33
Brama Wyżynna07:36
Toruńska07:38
Sandomierska07:42
Rejtana07:43
Gościnna07:45
Nowiny07:46
Ukośna07:47
Niegowska07:48
Ostróżek07:50
Św. Wojciech07:51
Radunica07:53
Przemysłowa07:54
Waląga07:58
Żwirki i Wigury [PG]08:00
Drzymały08:01
Powstańców Warszawy08:03
Kurs nr 7 do Dworzec Główny
Powstańców Warszawy08:12
Emilii Plater08:13
Azaliowa08:14
Sienkiewicza [PG]08:16
Niemcewicza08:18
Chopina [PG]08:21
Przemysłowa08:23
Radunica08:24
Św. Wojciech08:25
Ostróżek08:27
Niegowska08:29
Ukośna08:30
Urząd Dozoru Technicznego08:31
Nowiny08:32
Gościnna08:33
Rejtana08:34
Sandomierska08:36
Toruńska08:39
Brama Wyżynna08:41
Dworzec Główny08:43
Kurs nr 15 do Dworzec Główny
49 Baza Lotnicza15:45
Żwirki i Wigury [PG]15:47
Niemcewicza15:48
Chopina [PG]15:51
Przemysłowa15:54
Radunica15:55
Św. Wojciech15:56
Ostróżek15:58
Niegowska16:00
Ukośna16:01
Urząd Dozoru Technicznego16:02
Nowiny16:03
Gościnna16:04
Rejtana16:06
Sandomierska16:08
Toruńska16:11
Brama Wyżynna16:13
Dworzec Główny16:15
Kurs nr 21 do Dworzec Główny
49 Baza Lotnicza18:37
Żwirki i Wigury [PG]18:39
Niemcewicza18:40
Chopina [PG]18:42
Przemysłowa18:44
Radunica18:45
Św. Wojciech18:46
Ostróżek18:48
Niegowska18:50
Ukośna18:51
Urząd Dozoru Technicznego18:52
Nowiny18:53
Gościnna18:54
Rejtana18:55
Sandomierska18:57
Toruńska19:00
Brama Wyżynna19:02
Dworzec Główny19:04