• Średnie stężenie pyłu PM10=38,1 ug. Norma średniodobowa = 150 ug. Norma WHO = 50 ug przez 3 kolejne dni. Więcej na gdansk.pl/powietrze.
16:32
Linia 141 do Baza na Pogórzu Dolnym
Numer pojazdu5006
Solaris Urbino 12 (III) 2015r.
Brygada141-01
Czas rozkładowy16:58
Czas realny16:58