• Średnie stęż. pyłu PM10= 45,5 Norma19,3 Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
05:38
Linia 186 do Górki Wschodnie
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada186-02
Czas rozkładowy05:39
Linia 112 do Jana z Kolna [GDA]
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada112-02
Czas rozkładowy05:43
Linia 212 do Przegalina
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada212-14
Czas rozkładowy05:43
Linia 212 do Dworzec Główny
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada212-11
Czas rozkładowy05:51
Linia 166 do "Makro"
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada166-13
Czas rozkładowy05:53
Linia 112 do Przegalina
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada112-01
Czas rozkładowy05:54
Linia 166 do Jana z Kolna [GDA]
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada166-13
Czas rozkładowy06:03
Linia 186 do Górki Wschodnie
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada186-03
Czas rozkładowy06:04
Linia 186 do Jana z Kolna [GDA]
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada186-01
Czas rozkładowy06:08