• Średnie stęż. pyłu PM10= 45,5 Norma19,3 Norma: 150ug. średniodob. Norma WHO: 50ug przez 3 dni. Więcej: gdansk.pl/powietrze
06:26
Linia 112 do Jana z Kolna [GDA]
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada112-04
Czas rozkładowy06:31
Linia 112 do Przegalina
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada112-11
Czas rozkładowy06:38
Linia 186 do Górki Wschodnie
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada186-13
Czas rozkładowy06:50
Linia 186 do Jana z Kolna [GDA]
- - KURS NIEZALOGOWANY - -
Brygada186-03
Czas rozkładowy06:52