• W dniach 20-28 września asfaltowanie na węźle Karwiny. Możliwe zakłócenia na liniach: R, Z, 23, 24, 27, 29, 31, 33, 145, 153, 180, 181, 740!
23:29
Kurs nr 0 do Osowa PKP
Dworzec Główny23:00
Brama Oliwska23:01
Uniwersytet Medyczny23:03
Opera Bałtycka23:05
Wyspiańskiego23:06
Mickiewicza [GDA]23:08
Kościuszki23:09
Grudziądzka23:11
Chrobrego23:14
Legionów23:15
Żwirki i Wigury [GDA]23:16
Startowa23:17
Kołobrzeska23:19
Bora-Komorowskiego23:21
Beniowskiego23:22
Oliwa PKP23:23
Oliwa - Pętla Tramwajowa23:25
Obrońców Westerplatte23:25
Cystersów23:27
Rynarzewo23:30
Osowa Obwodnica23:34
Sopocka23:37
Nowa23:38
Barniewicka23:39
Niedziałkowskiego23:40
Biwakowa23:41
Konkordii23:42
Osowa PKP23:43
Osowa PKP23:43
Kurs nr 1 do Jaworzniaków
Osowa PKP00:13
Konstelacji00:13
Konkordii00:14
Biwakowa00:15
Niedziałkowskiego00:16
Barniewicka00:17
Nowa00:18
Sopocka00:19
Odyseusza00:20
Osowa Obwodnica00:21
Rynarzewo00:24
Cystersów00:27
Park Oliwski00:28
Oliwa - Pętla Tramwajowa00:29
Oliwa PKP00:31
Beniowskiego00:32
Bora-Komorowskiego00:33
Kołobrzeska00:35
Startowa00:37
Bajana00:39
Legionów00:40
Kopalniana00:41
Ciołkowskiego00:42
Grudziądzka00:44
Kościuszki00:45
Mickiewicza [GDA]00:46
Wyspiańskiego00:48
Uniwersytet Medyczny00:50
Brama Oliwska00:51
Dworzec Główny01:00
Brama Wyżynna01:02
Toruńska01:03
Zaroślak01:04
Brama Oruńska01:05
Stare Szkoty01:06
Sandomierska01:07
Ptasia01:08
Małomiejska01:09
Platynowa01:10
Krzemowa [GDA]01:11
Uranowa01:12
Orunia Górna01:13
Platynowa01:14
Orląt Lwowskich01:15
Niepołomicka01:16
Wieżycka01:17
Porębskiego01:18
Zakoniczyn01:19
Osiedle Świętokrzyskie01:23
Elfów01:24
Jaworzniaków01:25
Kurs nr 2 do Oliwa PKP
Jaworzniaków01:34
Elfów01:35
Osiedle Świętokrzyskie01:36
Wieżycka01:38
Niepołomicka01:39
Orląt Lwowskich01:40
Świętokrzyska01:41
Platynowa01:42
Małomiejska01:43
Ptasia01:44
Sandomierska01:45
Stare Szkoty01:46
Brama Oruńska01:47
Zaroślak01:48
Toruńska01:49
Brama Wyżynna01:51
Dworzec Główny02:00
Brama Oliwska02:01
Uniwersytet Medyczny02:03
Opera Bałtycka02:05
Wyspiańskiego02:06
Mickiewicza [GDA]02:08
Kościuszki02:09
Grudziądzka02:11
Chrobrego02:14
Legionów02:15
Żwirki i Wigury [GDA]02:16
Startowa02:17
Kołobrzeska02:19
Bora-Komorowskiego02:21
Beniowskiego02:22
Oliwa PKP02:23
Kurs nr 3 do Jaworzniaków
Oliwa PKP02:31
Beniowskiego02:32
Bora-Komorowskiego02:33
Kołobrzeska02:35
Startowa02:37
Bajana02:39
Legionów02:40
Kopalniana02:41
Ciołkowskiego02:42
Grudziądzka02:44
Kościuszki02:45
Mickiewicza [GDA]02:46
Wyspiańskiego02:48
Uniwersytet Medyczny02:50
Brama Oliwska02:51
Dworzec Główny03:00
Brama Wyżynna03:02
Toruńska03:03
Zaroślak03:04
Brama Oruńska03:05
Stare Szkoty03:06
Sandomierska03:07
Ptasia03:08
Małomiejska03:09
Platynowa03:10
Krzemowa [GDA]03:11
Uranowa03:12
Orunia Górna03:13
Platynowa03:14
Orląt Lwowskich03:15
Niepołomicka03:16
Wieżycka03:17
Osiedle Świętokrzyskie03:19
Elfów03:20
Jaworzniaków03:21
Kurs nr 4 do Grudziądzka
Jaworzniaków03:27
Elfów03:28
Osiedle Świętokrzyskie03:29
Zakoniczyn03:32
Porębskiego03:33
Wieżycka03:34
Niepołomicka03:35
Orląt Lwowskich03:36
Świętokrzyska03:37
Platynowa03:38
Krzemowa [GDA]03:39
Uranowa03:40
Orunia Górna03:41
Platynowa03:42
Małomiejska03:43
Ptasia03:44
Sandomierska03:45
Stare Szkoty03:46
Brama Oruńska03:47
Zaroślak03:48
Toruńska03:49
Brama Wyżynna03:51
Dworzec Główny04:00
Brama Oliwska04:01
Uniwersytet Medyczny04:03
Opera Bałtycka04:05
Wyspiańskiego04:06
Mickiewicza [GDA]04:08
Kościuszki04:09
Grudziądzka04:11
Kurs nr 5 do Baza Hallera
Grudziądzka04:11
Baza Hallera04:12