05:55
Kurs nr 13 do Rumia Dworzec PKP
Kacze Buki20:11
Krzemowa [GDY]20:12
Rdestowa - Kolonia20:13
Leśna Polana20:14
Rdestowa - Leśny Zakątek20:14
Szafranowa20:15
Paprykowa20:16
Kameliowa20:17
Dąbrowa Centrum20:18
Karwiny Nowowiczlińska20:20
Myśliwska [GDY]20:23
Źródło Marii20:24
Karwiny PKM20:26
Lidzka20:28
Plac Górnośląski20:31
Redłowo SKM - Park Technologiczny20:34
Centrum Nauki Experyment20:36
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM20:38
Armii Krajowej20:41
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala20:44
Węzeł Ofiar Grudnia '7020:47
Energetyków20:50
Hutnicza - Estakada20:52
Hala "Makro"20:53
II Urząd Skarbowy20:55
Meksykańska20:57
Hutnicza - Piaskowa20:58
Handlowa20:59
Hutnicza - Magazyny20:59
Hutnicza - Działki21:00
Mazowiecka21:01
Pomorska [RU]21:02
Kujawska [RU]21:04
25-lecia Solidarności21:05
Dąbrowskiego - Kościół21:06
Dąbrowskiego - Most21:08
Rumia Dworzec PKP21:10
Kurs nr 14 do Kacze Buki
Rumia Dworzec PKP21:35
Dąbrowskiego - Most21:37
Dąbrowskiego - Kościół21:38
25-lecia Solidarności21:40
Kujawska [RU]21:41
Pomorska - Gdańska21:42
Pomorska [RU]21:43
Hutnicza - Działki21:45
Hutnicza - Magazyny21:45
Handlowa21:46
Hutnicza - Piaskowa21:47
Meksykańska21:48
II Urząd Skarbowy21:49
Hala "Makro"21:51
Hutnicza - Estakada21:53
Energetyków21:55
Węzeł Ofiar Grudnia '7021:58
Gdynia Dworzec Gł. PKP - Hala22:01
Armii Krajowej22:04
Wzgórze Św. Maksymiliana SKM22:06
Centrum Nauki Experyment22:08
Redłowo SKM - Park Technologiczny22:09
Plac Górnośląski22:12
Lidzka22:15
Karwiny PKM22:17
Źródło Marii22:19
Myśliwska [GDY]22:20
Karwiny Nowowiczlińska22:22
Dąbrowa Centrum22:24
Kameliowa22:25
Paprykowa22:26
Szafranowa22:27
Rdestowa - Leśny Zakątek22:27
Leśna Polana22:28
Rdestowa - Kolonia22:28
Krzemowa [GDY]22:29
Kacze Buki22:30
Kurs nr 15 do Kacze Buki
Kacze Buki22:30
Kacze Buki22:30